Ashok-Belsare

Mr. Ashok Bhagwan Belsare
President

Abhijit-Hegshetye

Mr. Abhijit Hegshetye
Founder Chairman

Paresh-Padgaonkar

Mr. Paresh Padgaonkar
Secretary

Dr-Alimiya-Parkar

Dr. Alimiya Parkar
Vice President

Sharad-Kadam

Mr. Sharad Shantaram Kadam
Treasurer

Seema-Hegshetye

Mrs. Seema Abhijit Hegshetye
Joint Secretary

Varsha-Kamble

Ms. Varsha Kamble
Member

Suryakant-Parmekar

Mr. Suryakant Parmekar
Member

Khalid-Dalwai

Mr. Khalid Dalwai
Member